Віддалена робота – основне про можливість працювати дистанційно

0
2953
views
Що таке віддалена робота

Що таке віддалена робота

На сьогодні попит на виконавців з віддаленою формою зайнятості зростає в цілому у світі і зокрема в Україні.

Робота віддалена
Вакансії за віддаленої форми роботи

Загалом віддалена робота представляє собою взаємодію працівника та працедавця, при якій вони географічно рознесені. Комунікація при цьому влаштована за допомогою мережі Інтерент та інформаційних технологій – це можуть бути різні варіанти: від використання e-mail, або skype до складних CRM-систем з розподіленими правами доступу.

Передумови розвитку віддаленої роботи

Витоки дистанційної форми роботи прослідковуються ще у 1972 р., коли Джек Ніллес виснув ідею про те, що далеко не всім робітникам необхідно знаходитись в офісі під час виконання своїх функціональних обов’язків. В той час засоби зв’язку дозволяли організації підптримувати контакт з працівникми на необхідному рівні. Вважається, що саме тоді була сформована концепція такої форми занятості, яку зараз називаємо віддалена робота (англ. Telecommuting).

Що являє собою віддалена робота

Запропнована ідея булла прийнята суспільством, а також знайшла відгук серед державної влади, адже така форма зайнятості в певній мірі вирішували тогчасні транспотні проблеми. Населення з невеликих міст та селищ могло отримувати нові можливості на ринку праці.

Цілком очевидно, що у подальшому розвитку економіки концепція віддаленої роботи, або як часто ще називають віртуального робочого офісу отримала розвиток як в юридичних так і технолігчних питаннях.

На сьогодні дистанціна робота характерна не тільки для внутрішньодержавних еконномічних процесів, а також для міждержавних.

Параллельно з трудовою міграцією від країн з економіками, що розвиваються відбувається також замовлення на постійній і проектній основі послуг у фахівціх з дистанційною формою праці.

Щодо ситуації в Україні, то українські фахівці дуже активно продають свої послуги західним компаніям. Серед лідерів – це сфера інформаційних технологій та маркетингу.

Також інсує внутрнішній ринок з зазаначеною формою роботи.

Існує можливість та законодавчі основи для працевлаштування з віддаленою формою зайнятості як в приватних підприємствах так і в дрежавних установах.

Наприклад, менеджмент, віддалено

Приклад вакансій з менеджементу з віддаленою формою роботи

 

Формати віддаленої роботи

Для більшості віддалена робота – це робота дома, взаємодія з замовниками через фріланс біржі. Хоча це і є найрозповсюджений формат, проте існують й інші.

Робота на дому

Мобільна дистанційна робота

До представників такої форми зайнятості належать торговельні представники, інженери з експлуатації, інспектори

Робота у спеціально призначеному офісі

Працівник виконує роботу на відстані від роботодавця, але у приміщені роботодавця.

Позаштатна робота

Завдання, які покладені на позаштатних працівників. Такі проекти бувають як разовими, так і періодичними або постійними

Робота на дому

Організація діяльності, при якій робота повністю виконується вдома

Дистанційна зайнятість

Робота розподілена між частиною працівників, які знаходяться в офісному приміщені компанії, а також працівниками, що працюють вдома.

Причини існування і розвитку роботи у віддаленому режимі

Завдяки розвитку ринку праці, на певному етапі ринкових процесів у країнах з розвинутою економікою такий формат став вимогою щодо подальшого розвитку.

До історично відомої промислової революції XVIII ст. фахівці-ремісники утримували своє виробництво вдома. Після появи мануфактур та заводів ремісники організовували свою професійну діяльність на відповідних підприємствах.

У певний момент економічного розвитку доцільним стало таке собі часткове повернення виробничих процесів на місце мешкання працівника.

Інтереси працівника та працедавця у дистанційні роботі

У певний етап існування компанії, при конкретному проекті зі сторони працедавця, а також у певний час життя працівника постає актуальним питання взаємодії з віддаленою формою. У випадку, якщо їх цілі та можливості збігаються відбувається організація дистанційної вазємодії. Не можна казати, що подібна взаємодія триватиме протягом всього періоду існування компанії, або всієї кар’єри працівника.

Також бувають зовсім різні випадки стосовно складності проекту та рівня виконавця. На кокренний момент цілі працівника та роботодавця збігаються, що є підгурнтям успішної взаємодіях та вони корисні один одному. Наприклад, компанія з невеликим бюджетом та заробітною платнею, нижче ніж на ринку може запропонувати молодому працівнику, який не має досвіду отримати власне необхідний цікавий досвід та збудувати навички.

Робота вдома

Також бувають компанії з великим бюджетами, які пропонують завишену плату і винаймають досвічених працівників. Завдяки цьому деякі компанії можуть не утримувати цілу ланку з менеджменту, адже високоваліфіковані працівники, яких вони запрошують здатні вірно розуміти вимоги замовників, швидко в ньому зорієнтуватися та якісно виконувати проект в цілому.

Переваги та недоліки віддаленої роботи

Робота вдома має багато переваг. Проте всі  як переваги так і недоліки варто розглядати в рамках конкретної ситуації, що зумовлена станом розвитку компанії, а також професійних цілей фахівця.

На певному етапі, наприклад, професійного розвитку фахівця деякі речі витупають як переваги, але згодом можуть стати недоліками.

Разом з тим можна визначити наступні загально відомі переваги віддаленої форми зайнятості для працівника:

 • Можливість формувати індивідуальний розпорядок дня
 • Суттєва економія часу і коштів через відсутньої необхідності вирушати до офісу компанії
 • Висока мобільність та можливість подорожувати не перериваючи робочий процес
 • Можливість індивідуальної організації робочого простору
 • Для багатьох (проте не для всіх) працівників значно легше концентруватися на роботі знаходячись вдома

До головними недоліків можна віднести такі моменти:

 • Проблема самоорганізації при роботі. Якщо для деяких людей простіше концентруватися знаходячись у звичному середовищі вдома, то для багатьох інших навпаки – необхідний жорсткий регламент та розпорядок, який визначений при офісній роботі
 • Недостатнє за діяння у соціальних процесах, нестача живого спілкування. Якщо працівник не подорожує то даний недолік роботи вдома може мати досить вагоме значення на загальний стан людини
 • Якщо працівник знаходиться у початковому стані своєї кар’єри, то велика вірогідність відстутності кар’єрного зростання. Великі та відповідальні проекти довіряють працівникам з певним досвідом, який дуже часто можливо отримати у роботі в команді, що працює з традиціною організацією, в офісі
 • Важливою проблемою також є звичка більшу частину знаходитись вдома, та вести малорухливий спосіб життя. Через це страждає фізична форма та здоров’я людини

Основні переваги віддаленої форми роботи для бізнесу:

 • Оптимізація витрат завдяки тому, що для робітника немає необхідності організовувати робоче місце в офісі
 • Можливість отримати кваліфікованого виконавця, конкурувати з великими компаніями на ринку праці, адже працівники з віддалених містечок згодні на меншу оплату роботи ніж фахівці у великих містах
 • Спосіб залучення висококваліфікованих працівників, які не згодні на переїзд у нове місто
 • Підвищена продуктивність працівників, т.я. знаходячись вдома виконавець зацікавлений якнайшвидше завершити заявлену задачу

Недоліки такого формату зайнятості спеціалістів для бізнесу походять від відповідних, зазначених вже моментів для самого працівника.

Переваги та недоліки віддаленої роботи

Коворкінг

Цілком очевидно, що як офісна організація для фахівців так і дистанційна мають свої недоліки. Для багатьох людей вони можуть стати на заваді продуктивної діяльності. Програміст Бред Ньюберг у 2005 р. започаткував цікаву форму організації, яка покликана позбавити недоліків які притаманні для вище згаданих форм діяльності. Така організація робочого процесу отримала назву Коворкінг (англ. Co-working). Коворкінг, представляє собою за великим рахунком спільний офіс, в якому працють як незалежні окремі фахівці так і окремі команди працівників.

Коворкінг

Учасники спільного простору лишаються вільними у своїй професійній діяльності, але разом з тим кожен з них отримує можливість спілкування, обміну ідеями, підтримки у схожій діяльності.

Формально кожен учасник здійснює оренду окремого робочого місця. Ціль коворкінгу – організація робочого простору, створення спільноти для ефективної діяльності її учасників.

Приклади такого спільного простору.

Hub Australia Coworking

Travel Hub у Києві

Сюжет про коворкінг зі ЗМІ

Приклади віддаленої роботи

Можна перерахувати чимало цікавих прикладів з загального питання віддаленої роботи. Зі сторони виконавця відбувається еволюція приблизно такого порядку

Людина після здобуття освіти приходить в організацію на роботу. І тут буває декілька варіантів.

Перший полягає у тому, що фахівцю все різко не подобається, навчання було набагато кращим ніж власне професійна діяльність. Такий працівник або шукає можливість віддалитись хоч в якийсь спосіб від роботи, або займається пошуком нової діяльності. В цьому випадку з дуже великою вірогідністю потрапляє на пропозиції від онлайн курсів (не важливо яких) швидко отримати нову цікаву спеціальність, завдяки якій отримає фінансову стабільність і незалежність, а також можливість працювати віддалено.

Другий варіант полягає в тому, що людина досить швидко засвоює кваліфікаційні вимоги на роботі, отримує навички і в певний момент їй стає дуже не цікаво продовжувати діяльність. Компанія працює у певному сегменті та з постійними клієнтами, виконувати принципово нові проекти не зажди є можливим. Працівник починає цікавитись іншими пропозиціями на ринку праці і отримує можливість працювати онлайн, при чому дуже часто з закордонними замовниками.

Після такого періоду також зникає цікавість, адже велика кількість роботи виконана, більшість з якою типова, а принципово нові проекти не надходять. В цьому випадку також буває декілька варантів.

Перший – працівник відходить від звичної роботи та організовує власну справу, винаймає працівників, збудовує виробничі процеси.

Другий варіант – викладання для новачків. Сьогодні є трендом організації онлайн шкіл зі швидкого навчання актуальними та прибутковим спеціальностям для новачків.

Цікавий факт полягає у тому, що як і в першому так і другому варіанті людина частково організовує роботу своєї команди в класичний спосіб, з розміщенням в офісі,за фізичною адресою.

Наприклад, Орест Зуб

Олександр Сокірка

 

Тут він ділиться враженнями що краще робота в офісі чи фріланс

Така собі професійний розвиток та перетворення організації професійної діяльності

 Офіс – Віддалена робота – Коворкінг – офіс.

Впізнали себе? Якщо у вас інша історія – пишіть у коментарях.

Висновки

Загальний економічний розвиток спонукав організації такої форми зайнятості, яку сьогодні називають віддалена робота. Ця форма зайнятості має свої як переваги так і недоліки порівняно з класичною організацією. Неможливо однозначно і для всіх випадків стверджувати як форма організації роботи краще звична для нас офісна робота, чи робота вдома. Відповідь на це питання вирішує певний перелік питань, що характерні для працівника та компанії в конкретний момент часу.

ЗАЛИШТЕ КОМЕНТАР

Please enter your comment!
Please enter your name here